HomeKontakt
Česky English
Medea Group Facebook
Médea Group
Médea Slovakia

Daňové poradenství

 • poskytování daňového poradenství ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, zpracování daňových přiznání k daním z příjmů včetně optimalizace daňového zatížení klienta a k ostatním daním
 • prodloužení termínu pro podání přiznání k daním z příjmů daňovým poradcem pro podnikatele a pro společnosti nepodléhající zákonné povinnosti ověření závěrky auditorem
 • zastupování klientů v daňovém řízení před správcem daně
 • zpracování odborných stanovisek a daňových analýz


Finanční poradenství

 • poskytování finančního poradenství a konzultací, zpracování analýz finanční situace klienta a zpracování návrhů řešení zjištěných problémů
 • poskytování ekonomického hodnocení podnikatelských záměrů a zpracování dokumentace k žádostem o financování bankovními úvěry.

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • poskytování služeb při vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování řádných a mimořádných účetních závěrek
 • provádění rekonstrukce účetnictví

Právní služby

Prostřednictvím kooperujícího advokáta zajišťujeme:

 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, při jednáních s obchodními partnery či protistranou klienta, obhajobu v trestních věcech
 • poskytování právních konzultací, udělování právních porad včetně objektivního posouzení jednotlivého případu klienta, vypracování právního rozboru a navrhování možných právních strategií
 • koncipování a vypracovávání smluv a jiných právních dokumentů, nahrazování úředního ověření podpisů tzv. prohlášením advokáta o pravosti podpisu se stejnými účinky
 • služby advokátní úschovy, a to jak peněžních prostředků, tak i listin