HomeKontakt
Česky English
Medea Group Facebook
Médea Group
Médea Slovakia

MÉDEA CONSULTING

Seriózní, vzdělaná, zkušená, kompetentní, důsledná, mlčenlivá a loajální. Je dokonalým pomocníkem a rádcem. Zná zákony a předpisy a umí se v nich orientovat. Pracuje systematicky a spolehlivě. Chrání svěřené zájmy a pozorně dohlíží na dodržování pravidel.

Je tu pro vás, když potřebujete daňové poradenství, tj.:

 • poskytnutí právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věci daní, odvodů a poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí
 • poskytování porad a konzultací při řešení daňově právních a jiných finančně ekonomických problémů vzniklých při podnikání klienta
 • zpracování daňových přiznání a jiných daňových hlášení
 • přípravu a sepisování písemností, žádostí a jiných podání finančním orgánům 
 • poskytování právních služeb, které zajišťujeme prostřednictvím našeho kooperujícího advokáta, a to zejména:
 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, při jednáních s obchodními partnery či protistranou klienta, obhajobu v trestních věcech
 • poskytování právních konzultací, udělování právních porad včetně objektivního posouzení jednotlivého případu klienta, vypracování právního rozboru a navrhování možných právních strategií 
 • koncipování a vypracovávání smluv a jiných právních dokumentů, nahrazování úředního ověření podpisů tzv. prohlášením advokáta o pravosti podpisu se stejnými účinky 
 • služby advokátní úschovy, a to jak peněžních prostředků, tak i listin  
 • vedení účetnictví a daňové evidence, zpracovávání účetních výkazů  
 • ekonomické a organizační poradenství

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů